Nabídka seminářů

Celodenní programy DVPP pro učitele

- akreditace č.j. MŠMT - 22453/2017-2-828

→ Předsudky a stereotypy
→ Demokracie a lidská práva
→ Demokracie a extremismus
→ Média a extremismus
→ Totalitní režimy. Téma v dlouhodobých projektech


V lektorské dvojici s Ing. arch. Danou Gabaľovou -
podrobnosti o programech na webu Možnosti demokracie.
Programy pro žáky

Interaktivní lekce tvoří kombinace výkladu, diskusí a skupinové práce s texty.

V obvyklém rozsahu 2 × 90 minut jsou určeny zejména žákům 8. a 9. ročníků ZŠ a studentům SŠ. Lze je upravit a rozšířit také pro studenty VOŠ a VŠ.

Kvůli skupinové práci jsou lekce vhodné pro kolektivy 20-30 žáků.

Každá lekce je vystavěna pro konkrétní kolektiv podle požadavků jeho pedagoga jako mix následujících témat:

Mediální výchova
Co jsou média a jak fungují. Proč si vybírají zrovna některá témata. Jak funguje lidský mozek a jak ovlivňuje naše vnímání. Co je kritické myšlení. Jak odlišit fakta od pouhých tvrzení – jak poznat zavádějící a nepravdivé zprávy.

Demokracie
Co je demokracie – kdy a jak vznikla. Jaké jsou jsou její podstatné znaky a jaké jsou jiné možné formy vládnutí. Jak funguje demokracie – jaké jsou její výhody a nedostatky. Jaké různé podoby může mít.

Extremismus
Co je extremismus a jaký je jeho vztah k demokracii. Co nabízí a jak toho hodlá dosáhnout. Co nám jeho nabídka může přinést a o co nás může připravit.

Menšiny v ČR
Koho považujeme za menšinu / příslušníky menšiny v zemi. Jaké menšiny v ČR žijí, kde a kdy se tady vzaly. Co o nich víme a co si o nich myslíme. Jak o menšinách referují média a proč.

Uprchlická krize
Odkud přicházejí uprchlíci do Evropy. Proč sem přicházejí. Kolik uprchlíků a cizinců vůbec je v ČR. Jaká možná rizika s tím souvisí a proč máme obavy. Proč některé uprchlíky přijímáme a jiné odmítáme. Jak o uprchlících referují média.


Lekce 
mediální výchovy lze po dohodě prohloubit a rozšířit do podoby většího počtu navazujících hodin nebo na samostatný vyučovací předmět.


Pro metodické potřeby lze používat tyto pracovní názvy:


Ideové kořeny extremismu (interaktivní přednáška s diskusními vstupy)
Média a extremismus (interaktivní přednáška s aktivitou a diskusí)
Média a menšiny v ČR (interaktivní přednáška s aktivitou a diskusí)
Média a uprchlikcá krize (interaktivní přednáška s aktivitou a diskusí)
Mediální výchova (jak fungují média a jak je vnímat - interaktivní přednáška s aktivitou a diskusí)
Hrozby extremismu / příležitosti demokracie - výchova k aktivnímu občanství  (moderovaná diskuse s přednáškovými vstupy)


Poznámka: cílem lekcí není vést publikum k nějakému názoru, ale rozvíjet kritické myšlení žáků, jejich schopnost odlišovat doložitelná fakta od domněnek, umět se orientovat ve světe přemíry informací a umět se rozhodovat při schopností domýšlet důsledky vlastních rozhodnutí – přinejmenším pro sebe sama.
 


Výcvik komunikačních dovedností


Půldenní a celodenní semináře pro dospělé, sestavené podle konkrétních potřeb a požadavků. Vhodné pro různé skupiny - pedagogové, představitelé samosprávy a státní správy, vědy, komerčních firem apod.


Motto

Temnota nemůže vyhnat temnotu; jen světlo to dokáže.
Nenávist nemůže vyhnat nenávist; jen láska to dokáže.
(Martin Luther King)