Nabídka seminářů


Mediální vzdělávání - výcvik komunikačních dovedností

Půldenní a celodenní semináře pro dospělé, sestavené podle konkrétních potřeb a požadavků. Vhodné pro různé skupiny - pedagogové, představitelé samosprávy a státní správy, vědy, komerčních firem apod.Hrozby extremismu / příležitosti demokracie - výchova k aktivnímu občanství  (moderovaná diskuse s přednáškovými vstupy)

Ideové kořeny extremismu (interaktivní přednáška s diskusními vstupy)

Média a extremismus (interaktivní přednáška s aktivitou a diskusí, navazuje na Ideové kořeny extremismu)

Mediální výchova (jak fugují média a jak je vnímat - interaktivní přednáška s aktivitou a diskusí)

Dvou- a tříhodinové lekce pro žáky ZŠ (druhý stupeň) a SŠ a studenty VOŠ a VŠ.


 
Ideové kořeny extremismu (interaktivní přednáška s diskusními vstupy)

Média a extremismus (interaktivní přednáška s aktivitou a diskusí)

Mediální vzdělávání (interaktivní přednáška s aktivitou a diskusí)

Dvou- až čtyřhodinové lekce zejména pro pedagogy, vychovatele, výchovné poradce, metodiky a preventisty, včetně preventistů Policie ČR.


Motto

Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou,
ten, kdo do pout jímá otroky, sám je otrok.
(Ján Kollár)

Temnota nemůže vyhnat temnotu; jen světlo to dokáže.
Nenávist nemůže vyhnat nenávist; jen láska to dokáže.
(Martin Luther King)
Komunikační dovednosti -


mediální výchova a vzdělávání