Publikace


Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu občanství. Teoretická část
© Asi-milovaní 2013, ISBN: 978-80-905551-0-5  (spoluautor, spolueditor)

Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu občanství. Metodická část
© Asi-milovaní 2013, ISBN: 978-80-905551-1-2  (spoluautor)

ASI-MILOVANÍ?
© občanské sdružení Cesta tam a zase zpátky 2005 (nakl. H & H), ISBN 80-7319-048-6  (spoluautor)


Motto

Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou,
ten, kdo do pout jímá otroky, sám je otrok.
(Ján Kollár)

Temnota nemůže vyhnat temnotu; jen světlo to dokáže.
Nenávist nemůže vyhnat nenávist; jen láska to dokáže.
(Martin Luther King)