Vzdělání / praxe

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Komenského Bratislava.

Dvacet let novinářské praxe (1989-2010):
- deník Smena
- rozhlasová stanice Svobodná Evropa
- ve svobodném povolání
- Český rozhlas 7 - vysílání do zahraničí

V letech 2011-13 hlavní manažer vzdělávacího projektu „Hrozby extremismu / Příležitosti demokracie - výchova k aktivnímu občanství“, od roku 2011 lektor.Další vzdělání:

• 2011-2013 - Demokracie a extremismus - kurz pro lektory programů výchovy k aktivnímu občanství
 se zaměřením na prevenci extremistických postojů - (akreditace MŠMT č. j. 38 860/2011-25-788)
• 2008            - Asertivita
• 2004            - Mediace (s osvědčením o absolvování výcviku)
• 2003            - Motivace
• 2002            - Time management

 


Platná akreditace - č.j. MSMT-12 784/2013-201-184 (pro programy občanského sdružení Asi-milovaní, jehož jsem členem):

→ Média a extremismus
→ Žák s radikálními postoji
→ Aktivní občanství a radikalizace společnosti, projevy ve školním prostředí
→ Demokracie a škola
→ Extremismus a škola – úvod do tématu

Jako lektor spolupracuji rovněž s občanským sdružením Imperativ.


 
V TV o prezidentských volbách na Slovensku...

...o extremismu v ČR...
...a aktivním občanství.
Diskutér na straně Petra Pitharta proti Janu Rumlovi a Tomáši Ježkovi.
Moderátor studentské konference na půdě Senátu...

 


...a v kutnohorské GASK...
...kde po slavnostním zahájení následovala méně formální část.
Rozhovor pro iHned.cz
Motto

Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou,
ten, kdo do pout jímá otroky, sám je otrok.
(Ján Kollár)

Temnota nemůže vyhnat temnotu; jen světlo to dokáže.
Nenávist nemůže vyhnat nenávist; jen láska to dokáže.
(Martin Luther King)