Mgr. Peter GABAĽ - lektor

Mediální vzdělávání - výcvik komunikačních dovedností
Mediální výchova
Média a extremismus
Ideové kořeny extremismu
Hrozby extremismu / Příležitosti demokracie - výchova k aktivnímu občanstvíMotto

Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou,
ten, kdo do pout jímá otroky, sám je otrok.
(Ján Kollár)

Temnota nemůže vyhnat temnotu; jen světlo to dokáže.
Nenávist nemůže vyhnat nenávist; jen láska to dokáže.
(Martin Luther King)
Komunikační dovednosti -

mediální výchova a vzděláváníí